Algemene regels FCC Putten

Voor FCC Putten is een positieve en inclusieve sfeer op de club heel erg belangrijk; wij tolereren geen discriminatie, uitsluiting of pestgedrag van rijders, begeleiders of publiek. 

De uitgangspunten van het NFF hiervoor zijn de volgende:


Neem contact op met de trainers of het bestuur als je gedrag ervaart dat afwijkt van (één van) deze regels. 

NFF Regels tegen pesten

Trainingsregels

Er zijn enkele trainingsregels waar ieder lid en/of ouder zich aan dient te houden om het voor de trainers werkbaar te maken. Zijn er op- of aanmerkingen, meldt dit dan aan het bestuur of aan de trainers. We proberen het voor iedereen leuk en sportief te maken, maar zonder jullie inbreng kunnen het bestuur en de trainers hier niet op anticiperen. Dus laat je horen.

  1. Er wordt op tijd begonnen en gestopt met de training. Dus zonder tegenbericht  uiterlijk 5 minuten voor de trainingstijd aanwezig. Je meldt je af bij de trainers via WhatsApp als je niet komt trainen zodat ze de training goed kunnen voorbereiden.
  2. Zonder toestemming geen pauze of naar toilet/kantine. Dus iedereen blijft op de baan. Neem een bidon mee met drinken. Moet je naar het toilet dan eerst de trainer waarschuwen.
  3. Het is niet toegestaan als toeschouwer op de startbult/bochten en binnen de hekken te begeven, dit is ook met valpartijen niet toegestaan. Uitgezonderd als er assistentie gevraagd wordt. Er is altijd EHBO aanwezig.
  4. Op de startbult en op de baan is de rijder verplicht gekleed te zijn; zie Wat heb je nodig
  5. Voor leden t/m 12 jaar is het niet toegestaan om met clickpedalen te fietsen. Ook dient bij deze groep minimaal 1 begeleider aanwezig te zijn in verband met mogelijke valpartijen. Als dit niet mogelijk is spreek dan in ieder geval met een andere volwassene af wie de verantwoordelijkheid draagt.
E-mailen
Map
Info
Instagram